navigation

Bulgaristan Sohbet 30 août, 2009

Posté par sohbet dans : ülkeler arasi sohbet , 7 commentaires

Bulgaristan Sohbet, Bulgaristan Chat, Bulgaristan Sohbet Chat, Bulgaristan Çet, Bulgaristan Sohbet Odaları, Bulgaristan Chat Siteleri, Bulgaristan Sohbet Sitesi, Bulgaristan Muhabbet, Bulgaristan Sohpet, Bulgaristan Turkchat, Bulgaristan Türk Sohbet Sitesi

 

Sohbete Girmek İçin Aşağıdaki Resmi Tıklayınız..

Bulgaristan Sohbet dans ülkeler arasi sohbet sohbettttt

Bulgaristan Türkleri Osmanlı Devleti’nin önemli bölgelerinden biri olmuş olan ve bugünkü Bulgaristan’da kalan bölgede azımsanmayacak bir Türk nüfusunu oluştururlar. M.S. 6 yüzyılda Slavlar ile Türk kökenli bir kavim olan (Proto-)Bulgarlar bu alana yerleştiler. Aristokrat tabakayı oluşturan Bulgarlar bir süre sonra Slavlaşarak dillerini; 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuş, Slav nüfusuna karışmışlardır.

Fakat bugün Bulgaristan’daki Türkler, eski Bulgaristan Türklerinin kalıntıları olmayıp, Oğuz ve Kumanların [1][2] kalıntılarıdır. Oğuz Türkleri, Anadolu üzerinden ve çoklukla Osmanlı devrinde o bölgeye geçen Türklerdir. Kıpçak Türkleri ise Karadeniz’in kuzeyinden bu bölgeye gelmiştir. Özellikle, Kırım ve civarından o günkü Bulgaristan bölgesine yerleşmeler olmuştur. Oğuz Türklerinin nüfusu Kıpçaklara göre çok daha fazladır.[kaynak : wikipedia]

Amerika Sohbet

Posté par sohbet dans : ülkeler arasi sohbet , ajouter un commentaire

amerika sohbet, amerika chat, amerika çet, amerika sohbet odaları, amerika chat siteleri, amerika çet, amerika sohbet sitesi, amerika turkchat, amerika türk sohbet siteleri, amerikalı türklerle chat, amerikalı kızlarla sohbet

 

Sohbete Girmek İçin Aşağıdaki Resmi Tıklayınız..

Amerika Sohbet dans ülkeler arasi sohbet sohbettttt

Amerika Birleşik Devletleri Türkleri
(Turan İlleri)

Nüfus : 300.000 kişi
Bulundukları başlıca şehirler: Washington New York Detroit  Los Angeles ChicagoBoston San Fransisco Philadelphia
İlk göç : 1820
Bölgedeki Türk toplulukları: Türkiye Türkleri Karaçay Türkleri Kırım Tatarları
Siyasi ve idari konumları: Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Güçlü bir Iobicilik faaliyetine girişen Türklerin Washington’da A T A (American Turkish Association) ile ASA (Atatürk Society of America ) Pennsylvania’da Yunus Emre ..Derneği Detroit yakınında ise TACAM (Turkish American Cultural Association of Michigan) adı ile güçlü dernekleri vardır .

TARİHÇE
ABD’de T.C. Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukların verilerine göre 300.000′nin üzerinde Türk yaşamaktadır. ABD’nin resmi istatiklerine göre 1820 ile 1860 arasında .Osmanlı devletinden Amerika’ya göç edenlerin sayısı çok azdı (yılda ortalama 15 kişi kadar). 1820 ile 1950 arasında Osmanlı bölgelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yaklaşık 360.000 kişi vardı. Ancak bunların arasında % 20′Iik bir kesim Türklerden oluşmaktaydı. Diğerleri Musevi Rum Ermeni Arnavut vb. idi. İlk göçmenler dil ve din dolayısıyla birlik ve dayanışma içinde oldular.
Amerikan yaşamına katılmaktansa kendi kültürlerini sürdürmeyi seçtiler. Çoğu evlenmeden giden genç erkeklerdi. Bazıları Türk olmayan eşler aldılar. Bunlardan birçoğu yerel hayata ayak uydurdular. Buna rağmen kimlik ve kültür değiştiren Türklerin sayısı çok az olmuştur. 2. dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den ABD’ne göçler önemli bir ölçüde “beyin göçü” tarzında olmuştur. Tahminlere göre ABD’ne gelen ya da orada yetişen 3.000′i aşkım mühendis 2000 doktor 1 000 akademisyen ve araştırmacı vardır.

MEVCUT DURUM
Yüzyıllık sürede Türklerin yerleşimleri büyük kentler içinde ya da yakınlarında olmuştur. Bugün Türk topluluğunun yaklaşık dörtte biri New York ve dolaylarında yaşıyor. Bir çoğu Chicago’da oturmakta Chicago’yu Los Angeles Boston San Francisco ve Philadelphia izlemektedir. Ancak Türkler ABD’nin hiçbir yerinde yoğun yerleşimler oluşturmamışlardır. Yüzyılım ilk çeyreğinde gelen eğitimsiz göçmenlerin aksine  1940′11 yıllardan bu yana göç edenlerin hemen hepsi eğitimlidir. çoğu yüksek öğretim görmüş dil bilir yüksek yetenek sahibi ve nitelikli kimselerdir. Bunlar arasında önceleri işadamları çok azdı. 1980′Ierden bu yana Türkiye’den gelen ve ABD içinde yetişen tüccar sanayici inşaatçı ve diğer müteşebbislerin sayısı artmıştır. Özellikle çeşitli tekstil ürünlerinin ithali için Türk girişimcilerinin etkinlikleri her yıl artmaktadır.

ingiltere sohbet

Posté par sohbet dans : ülkeler arasi sohbet , 3 commentaires

İngiltere sohbet, ingiltere chat, ingiltere çet, ingiliz kızlarla sohbet, ingiltere aşk sohbet, ingiltere sohbet odalari, ingiltere chat siteleri, ingiltere muhabbet, ingiltere sohpet, ingiltere türkchat, ingiltere türk sohbet siteleri, ingiltere turkchat

Sohbete Girmek İçin Aşağıdaki Resmi Tıklayınız..

ingiltere sohbet dans ülkeler arasi sohbet sohbettttt

İNGİLTERE TÜRK TOPLUMU

İngiltere’de 150 bin dolayında vatandaşımızın yaşadığı tahmin edilmektedir (bu rakama İngiltere’de mülteci veya kaçak olarak bulunan vatandaşlarımızın sayısı da dahildir). İngiltere’ye 1970′lerden itibaren yoğun bir şekilde gelmeye başlayan vatandaşlarımızın yaklaşık %75′i Londra’da, %23 kadarı  başta Birmingham, Manchester, Liverpool ve Leeds olmak üzere Orta İngiltere’de, geriye kalan bölümü ise İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.

İngiltere Türk toplumu, değişik zamanlarda farklı amaçlarla İngiltere’ye gelen Türkler ve Kıbrıslı Türklerden (yaklaşık 130 bin civarında) oluşmaktadır. Çoğunluğu tekstil ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

İngiltere İçişleri Bakanlığının istatistiklerine göre her yıl ortalama 8 bin dolayında vatandaşımız öğrenci vizesi ile bin dolayında vatandaşımız da « au pair » vizesi ile İngiltere’ye giriş yapmaktadır.

Daha önceki yıllarda gelen ve halen eğitimini sürdüren vatandaşlarımızın sayısı da dikkate alındığında 15 bin dolayında vatandaşımızın İngiltere eğitim kurumlarında dil veya üniversite eğitimi için bulunduğu tahmin edilmektedir.

İngiltere çifte vatandaşlık ilkesini benimsemiştir. Yasal koşulları tamamlayan yabancılar, kendi vatandaşlıklarını da koruyarak İngiliz vatandaşlığını kazanabilmektedir. İngiliz vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızın toplam sayısı hakkında kesin veriler bulunmamaktadır. İngiliz istatistiklerine göre, İngiliz vatandaşlığına alınan Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin, son yıllara ait veriler aşağıda kaydedilmiştir (kaynak Home Office, Statistical Bulletin).

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

İngiltere Türk toplumunun yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla derneklerimizle yakın işbirliği yapılmaktadır. Derneklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza her konuda sürekli bilgi iletilmektedir.

Çağdaş toplumlarda siyasi kararlar kamuoyunun beklentileri ve tepkileri gözönünde tutularak alınmaktadır. Günümüz demokrasilerinde sistemin temel unsurlarından biri durumuna gelen sivil toplum örgütleri yönetimin her alanda aldığı kararların oluşturulması sürecinde önemli bir işlev yerine getirmektedir. Bu nedenle, İngiltere’de kurulu Türk derneklerinin, ortak çıkarları, faaliyetleri ve amaçlarına yönelik olarak örgütlenmeleri, demokrasi ölçülerine ve hukuk düzenine uygun biçimde siyasi karar mekanizmalarını etkileme yeteneklerini geliştirmeleri ve siyasi süreçlere aktif biçimde katılmaları önem arzetmektedir. Böylece, sayısal büyüklük her alanda etkin güce dönüşebilecektir.

Danimarka Sohbet

Posté par sohbet dans : ülkeler arasi sohbet , ajouter un commentaire

Danimarka Sohbet, Danimarka Chat, DanimarkaChat, Danimarka Çet, DanimarkaSohbet, Danimarka Sohbet Siteleri, Danimarka Chat Odalari, Danimarka Sohpet, Danimarka Muhabbet, Danimarka TurkChat, Danimarka Türk Sohbet Siteleri, Danimarkalı Kızlarla Sohbet, Danimarka Aşk sohbet, Danimarka Arkadaşlık Sitesi

Sohbete Girmek İçin aşagıdaki Resmi Tıklayınız..

 Danimarka Sohbet dans ülkeler arasi sohbet sohbettttt

İskandinavya Türkleri tabiri Danimarka,İsveç ve Norveç’teki Türkleri tanımlamaktadır.

2007 itibariyle;

Danimarka’da 55.000
İsveç’te 38.000
Norveç’te 15.000 Türk vardır.
İskandinavya Türkleri Danimarka nüfusunun %1′ini, İsveç’in %0,3′ünü ve

Norvec Sohbet

Posté par sohbet dans : ülkeler arasi sohbet , 4 commentaires

Norveç Sohbet, Norveç Chat, Norveç Çet, Norveç Sohbet Siteleri, norveç chat Odalari, Norveç Muhabbet, Norveç Sohbet Odalari, Norveç Chat siteleri, Norveç TurkChat, Norveç Türk Sohbet, Norveç türk Sohbet Siteleri

Sohbete Giriş İçin Aşagıdaki Resmi tiklayin..

 Norvec Sohbet dans ülkeler arasi sohbet sohbettttt

Norveç’teki Türkleri tanımlamaktadır.

2007 itibariyle;

Norveç’te 15.000 Türk vardır.
İskandinavya Türkleri Danimarka nüfusunun %1′ini, İsveç’in %0,3′ünü ve Norveç’in %0,2′sini oluşturur.

123

BIENVENUE SUR SOFTNEWS !!! |
Jessica Deluxe |
Les jeux d'Internet |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Les animaux en voie de disp...
| perso
| yohann67